Ikon för Rikstermbanken

PSA

svensk term: PSA
förklaring:

Uppgraderingsteknik som bygger på att koldioxid fastnar på aktivt kol under högt tryck och lossnar när trycket sänks.

se även:
engelska termer: pressure swing adsorption
PSA
 
källa: Energigas Sverige, Energimyndigheten: Produktion och användning av biogas år 2008 | 2010, Ordlista, s. 24