Ikon för Rikstermbanken

hantering

svensk term: hantering
definition:

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden (Källa: SFS 1988:688) 

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Föreståndare för brandfarlig gas | 2009, Ordförklaringar, s. 9