Ikon för Rikstermbanken

gasapparat

svensk term: gasapparat
definition:

apparat där värme utvecklas vid förbränning av gasen

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Föreståndare för brandfarlig gas | 2009, Ordförklaringar, s. 9