Ikon för Rikstermbanken

separering

svensk term: separering
definition:

mekanisk process för produktion av finfördelad fisk varvid skinn och ben väsentligen avlägsnats från köttet

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6