Ikon för Rikstermbanken

saltning

svensk term: saltning
definition:

process där fisk placeras i en saltlösning under tillräcklig lång tid för att fiskvävnaden skall absorbera en viss mängd salt

anmärkning:

Tiden är beroende av fiskens storlek eller tjocklek.

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6