Ikon för Rikstermbanken

saltlösningsinjektion

svensk term: saltlösningsinjektion
förklaring:

Process för att injicera saltlösning direkt i fiskköttet.

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6