Ikon för Rikstermbanken

risk

svensk term: risk
definition:

sannolikheten för en hälsostörning och styrkan hos denna störning som ett resultat av exponering för en fara i ett livsmedel

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6