Ikon för Rikstermbanken

rök

svensk term: rök
definition:

aerosol av partiklar och smådroppar i förbränningsgaser från trä

anmärkning:

Rökens tjära kan avskiljas innan den kommer in i rökkammaren.

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6