Ikon för Rikstermbanken

modifierad atmosfär

svensk term: modifierad atmosfär (vid förpackning av fiskprodukter)
definition:

atmosfär vars sammansättning är skild från den normala luftblandningen

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6