Ikon för Rikstermbanken

kommersiell sterilisering av värmebehandlat livsmedel

svensk term: kommersiell sterilisering av värmebehandlat livsmedel
definition:

den värmebehandling som gör ett livsmedel fritt från mikroorganismer som kan tillväxa vid normala förhållanden under vilka livsmedlet kommer att förvaras under distribution och lagring

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6