Ikon för Rikstermbanken

hermetiskt förseglad förpackning

svensk term: hermetiskt förseglad förpackning
definition:

förpackning som är förseglad för att skydda innehållet mot intrång av mikroorganismer under och efter värmebehandling

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6