Ikon för Rikstermbanken

helkonserv

svensk term: helkonserv
definition:

kommersiellt sterilt livsmedel i hermetiskt förseglade förpackningar

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6