Ikon för Rikstermbanken

grundförutsättningar

svensk term: grundförutsättningar
definition:

krav i livsmedelslagstiftningen på de hygieniska förhållanden som skall råda vid all livsmedelshantering

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6