Ikon för Rikstermbanken

god hygienpraxis

svenska termer: god hygienpraxis
GHP
definition:

rutiner relaterade till hygieniska förhållanden som livsmedelföretagaren infört och tillämpar för att uppfylla kraven i grundförutsättningarna

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6