Ikon för Rikstermbanken

gibbing

svensk term: gibbing
definition:

process vid vilken man avlägsnar gälar och mage från fet fisk som sill men lämnar kvar huvudet

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6