Ikon för Rikstermbanken

frysrum

svensk term: frysrum
definition:

anläggning avsedd för frysning av fisk och andra matvaror, som efter snabb nedkylning ger en temperaturstabilisering av kärntemperaturen i produkten som motsvarar lagerlokalens temperatur

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6