Ikon för Rikstermbanken

fiskfärs

svensk term: fiskfärs
definition:

finfördelad fiskkött fritt från skinn och ben

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6