Ikon för Rikstermbanken

fara

svenska termer: fara
hälsofara
definition:

mikrobiologisk, kemisk, allergen eller fysikalisk faktor i, eller egenskap hos, livsmedel med potential att orsaka hälsovådliga effekter

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6