Ikon för Rikstermbanken

sprängt snitt

svensk term (rek.): sprängt snitt
definition:

oregelbundet mönster av fina färgstänk på snittytan

 
källa: Svenska Bokbinderiföreningen (Grafiska företagens förbund): | 2009