Ikon för Rikstermbanken

ryggfodring

svensk term (rek.): ryggfodring
svensk term (acc.): ryggförstärkning
definition:

påsättning av väv eller annat material för förstärkning av bokrygg

 
källa: Svenska Bokbinderiföreningen (Grafiska företagens förbund): | 2009