Ikon för Rikstermbanken

lägg (2)

svensk term (rek.): lägg (2)
definition:

ark, halvfabrikat eller trycksak uppräknade i grupper (lägg) med ett bestämt antal i varje

 
källa: Svenska Bokbinderiföreningen (Grafiska företagens förbund): | 2009