Ikon för Rikstermbanken

fukthalt

svensk term (rek.): fukthalt
definition:

den mängd fukt papperet innehåller

 
källa: Svenska Bokbinderiföreningen (Grafiska företagens förbund): | 2009