Ikon för Rikstermbanken

frampärm

svensk term (rek.): frampärm
definition:

pärmens framstycke

se även:
 
källa: Svenska Bokbinderiföreningen (Grafiska företagens förbund): | 2009