Ikon för Rikstermbanken

dimensionsstabilitet

svensk term (rek.): dimensionsstabilitet
definition:

papperets förmåga att visa mått- och formbeständighet vid fukthaltsväxling eller mekanisk påkänning

 
källa: Svenska Bokbinderiföreningen (Grafiska företagens förbund): | 2009