Ikon för Rikstermbanken

uranbrytning

svensk term: uranbrytning
förklaring:

Uran finns naturligt i berggrunden. Uranfyndigheter har påträffats i alla världsdelar. De kända tillgångarna på land kommer att räcka i minst 90 år med dagens förbrukning. Den svenska berggrunden innehåller omkring fem gram per ton berg. Den största fyndigheten, 300 000 ton, finns i skifferlagren vid Ranstad i Skövde. Där är uranhalten 300 gram per ton skiffer, vilket är en låg och icke lönsam halt internationellt sett. Malmen i Key Lake-gruvan i Kanada innehåller 20 000 gram uran per ton malm. De svenska kraftföretagen importerar årligen 1 500 ton uran, främst från Kanada och Australien. Även i havet finns uran. Forskare anser att man kan fånga upp det med plastfilter, men idag är utvinningskostnaderna så höga att det inte är lönsamt. Totalt finns 4 000 miljoner ton uran i haven.

 
källa: Svensk Energi: Kärnkraft, Ordförklaringar och namn, s. 26