Ikon för Rikstermbanken

upparbetning

svensk term: upparbetning
definition:

den kemiska process där man skiljer uran och plutonium från klyvningsprodukterna i använt kärnbränsle

anmärkning:

För svenskt använt bränsle sker ingen upparbetning

 
källa: Svensk Energi: Kärnkraft, Ordförklaringar och namn, s. 26