Ikon för Rikstermbanken

styrstav

svensk term: styrstav
förklaring:

Används i kärnkraftverk för att reglera reaktorns effekt. Styrstavarna innehåller bor, kadmium eller hafnium som absorberar neutroner så att kärnklyvningarna

minskar, eller upphör. Vid snabbstopp, eller när en reaktor ställs av, skjuts styrstavarna in helt i härden.

 
källa: Svensk Energi: Kärnkraft, Ordförklaringar och namn, s. 26