Ikon för Rikstermbanken

radioaktivitet

svensk term: radioaktivitet
definition:

omvandling av icke stabila atomer till stabila samtidigt som det bildas strålning

anmärkning:

Denna kan vara av olika slag t.ex. alfa-, beta-, gammastrålning.

 
källa: Svensk Energi: Kärnkraft, Ordförklaringar och namn, s. 26