Ikon för Rikstermbanken

isotoper

svensk term: isotoper
definition:

olika former av samma grundämne, med lika kärnladdning men med olika masstal

 
källa: Svensk Energi: Kärnkraft, Ordförklaringar och namn, s. 26