Ikon för Rikstermbanken

bränsletillverkning

svensk term: bränsletillverkning
förklaring:

Brytning av uranmalm sker under jord eller i dagbrott. Malmen förs till ett uranverk där den krossas till sand. Därefter renas det och koncentreras innan det skeppas till Sverige. Westinghouse Electric Sweden AB, tidigare ABB Atom AB, i Västerås pressar uranet, i form av det keramiska ämnet urandioxid, till en cm långa och breda cylindrar, så kallade kutsar, som sedan packas i bränslestavar. Dessa monteras ihop till bränsleelement.

 
källa: Svensk Energi: Kärnkraft, Ordförklaringar och namn, s. 26