Ikon för Rikstermbanken

anrikning

svensk term: anrikning
definition:

koncentration av ett ämne

anmärkning:

För bränsle till lättvattenreaktorer höjs halten av uran-235 från 0,7 procent till mellan 2,5 och 5 procent.

 
källa: Svensk Energi: Kärnkraft, Ordförklaringar och namn, s. 26