Ikon för Rikstermbanken

nätkoncession

svensk term: nätkoncession
definition:

tillstånd att dra fram, använda och underhålla elledningar i det område där konsumentens anläggning finns

 
källa: Svensk Energi: Försäljning av el till konsument | 2009