Ikon för Rikstermbanken

konsument

svensk term: konsument
definition:

en fysisk person till vilken el säljs huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet

 
källa: Svensk Energi: Försäljning av el till konsument | 2009