Ikon för Rikstermbanken

elnätsföretag

svenska termer: elnätsföretag
nätkoncessionshavare (enligt ellagen)
definition:

det företag som med stöd av nätkoncession ansluter och överför el åt konsumenten

 
källa: Svensk Energi: Försäljning av el till konsument | 2009