Ikon för Rikstermbanken

anvisat elhandelsföretag

svensk term: anvisat elhandelsföretag
definition:

det elhandelsföretag som säljer el till den konsument som inte själv väljer elhandelsföretag

anmärkning:

Det anvisade elhandelsföretaget utses av elnätsföretaget.

 
källa: Svensk Energi: Försäljning av el till konsument | 2009