Ikon för Rikstermbanken

zonplockning

svensk term (rek.): zonplockning
definition:

plockningsmetodik som innebär att en separat plocklista skrivs ut för varje delområde eller zon i ett lager i stället för att skrivas ut som en gemensam plocklista omfattande alla artiklar som skall plockas

anmärkning:

Plockning sker därefter individuellt per zonplocklista.

engelsk term (rek.): zone picking
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004