Ikon för Rikstermbanken

yttre omställning

svensk term (rek.): yttre omställning
svensk term (acc.): yttre ställ
definition:

den del av omställningsarbetet som kan utföras utanför den producerande maskinen/anläggningen, dvs. utföras samtidigt som maskinen/anläggningen är i produktion

anmärkning:

Arbetet motsvaras av en yttre omställningstid. Jämför inre omställning. Uppdelningen i inre och yttre omställning görs som ett sätt att sänka ordersärkostnaderna och därmed orderkvantiteterna. Den yttre omställningstiden skall inte inkluderas vid beräkning av maskinbeläggning och inte heller vid beräkning av maskinkostnad i samband med produktkalkylering

engelsk term (rek.): external setup
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004