Ikon för Rikstermbanken

yttre effektivitet

svensk term (rek.): yttre effektivitet
definition:

mått på hur marknaden värderar ett företags produkter i förhållande till kostnaderna för de resurser de förbrukar

anmärkning:

Den yttre effektiviteten utgör i kombination med den inre effektiviteten ett mått på företagets totala effektivitet.

engelsk term (rek.): effectiveness
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004