Ikon för Rikstermbanken

volymvärdestyrd inventering

svensk term (rek.): volymvärdestyrd inventering
definition:

speciell form av rullande inventering som innebär att volymvärdehöga artiklar inventeras oftare än volymvärdelåga

engelsk term (rek.): ABC oriented cycle counting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004