Ikon för Rikstermbanken

volymvärdeanalys

svensk term (rek.): volymvärdeanalys
svensk term (acc.): ABC-analys
definition:

metod för värdemässig analys av exempelvis ett artikelsortiment

anmärkning:

För varje artikel beräknas dess volymvärde som årsförbrukning gånger ett pris som kan vara ett standardpris, ett försäljningspris eller dylikt. Samtliga artiklar rangordnas därefter i fallande ordning efter beräknat volymvärde. Sortimentet indelas i grupper, ofta kallade A, B, C etc, efter volymvärdeintervall. Analysmetoden kallas därför ofta ABC-analys. Syftet med volymvärdeanalyser är att åstadkomma en artikelgruppering som man kan tillämpa olika styrfilosofier och styrmetoder för.

engelsk term (rek.): ABC analysis
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004