Ikon för Rikstermbanken

volymkapacitet

svensk term (rek.): volymkapacitet
definition:

mått på hur många timmar eller annan kapacitetsenhet som en produktionsgrupp kan prestera per period

anmärkning:

Den totala kapaciteten för gruppen är lika med antalet tillverkningsenheter, exempelvis antal maskiner, i gruppen gånger kapaciteten per enhet. Volymkapaciteten i en produktionsgrupp är alltid större än eller lika med dess genomloppskapacitet. Av de båda kapacitetsbegreppen är volymkapacitetsbegreppet av störst intresse vid kapacitets- och beläggningsplanering. Volymkapacitet är detsamma som det man vanligtvis uppfattar som kapacitet.

engelsk term (rek.): volume capacity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004