Ikon för Rikstermbanken

volymflexibilitet

svensk term (rek.): volymflexibilitet
förklaring:

Med volymflexibilitet uttrycks ett företags förmåga att anpassa sig till variationer i efterfrågade volymer. Principiellt kan volymflexibilitet uppnås genom att arbeta med lageruppbyggnad/lageravveckling eller genom att skapa kapacitetsflexibilitet.

engelsk term (rek.): volume flexibility
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004