Ikon för Rikstermbanken

vertikal integration

svensk term (rek.): vertikal integration
förklaring:

Vertikal integration avser att tillverknings-, grossist- och detaljistfunktionerna ur produkt och materialflödessynpunkt uppträder på marknaden som ett enhetligt system. Direkt ägarförhållande kan men behöver inte finnas. Det kan räcka med någon form av samarbetsavtal för att integrationseffekter skall kunna erhållas.

engelsk term (rek.): vertical integration
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004