Ikon för Rikstermbanken

veckoprogramplanering

svensk term (rek.): veckoprogramplanering
definition:

detaljplaneringsmetod som innebär att man för en vecka i taget planerar in vilka tillverkningsorder som skall utföras per fabriksavsnitt eller produktionsgrupp

anmärkning:

Inom ramen för varje sådant veckoprogram avgör verkstadspersonalen självständigt när under veckan respektive order/operation skall utföras. Planeringsmetoden har framför allt använts i flödesgruppsorienterade verkstäder.

engelsk term (rek.): input/output control
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004