Ikon för Rikstermbanken

variationsbredd

svensk term (rek.): variationsbredd
definition:

skillnaden mellan det största och minsta värdet i ett stickprov

anmärkning:

Det används ibland också som beteckning på avståndet mellan den övre och under kontrollgränsen i ett kontrolldiagram.

engelsk term (rek.): range
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004