Ikon för Rikstermbanken

variantfördelning

svensk term (rek.): variantfördelning
definition:

procentuell efterfrågefördelning mellan olika produktvarianter eller varianter av moduler i en produkt

anmärkning:

Den anges som bestårav kvantiteter i prognosstrukturer för att fördela totalprognoser på ingående varianter.

engelsk term (rek.): option distribution
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004