Ikon för Rikstermbanken

variantöverplanering

svensk term (rek.): variantöverplanering
förklaring:

Vid huvudplanering av produkter som variantskapas genom att kombinera olika modulalternativ används planeringsstrukturer där procentuella fördelningar av olika alternativ per variant anges. Genom att låta summan av dessa procentsatser vara högre än 100 kan man åstadkomma en leveransberedskap då verklig variantsammansättning avviker från prognostiserad och planerad. Detta kallas variantöverplanering.

engelsk term (rek.): option overplanning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004