Ikon för Rikstermbanken

variabilitetsredovisning

svensk term (rek.): variabilitetsredovisning
förklaring:

Variabilitetsredovisning är en logistikorienterad internredovisningsmetod. Aktiviteter och arbetsinsatser bildar basen för att påföra kostnader. Volymberoendet beskrivs av variabilitetsfaktorer, dvs. storheter som karaktäriserar aktiviteterna.

engelsk term (rek.): variability accounting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004