Ikon för Rikstermbanken

värdeflöde

svensk term (rek.): värdeflöde
definition:

de processer som används för att skapa, producera och leverera varor och tjänster på en marknad

anmärkning:

För en vara omfattar dessa värdeflöden de företag och avdelningar i företag som tillhandahåller råvaror, de som tillverkar detaljer och komponenter, de som tillverkar eller monterar slutprodukterna samt de företag i olika led som distribuerar produkterna till slutkundsmarknaderna. Ett värdeflöde kan ses som en kombination av ett antal värdekedjor.

engelsk term (rek.): value stream
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004