Ikon för Rikstermbanken

väntetid

svensk term (rek.): väntetid
definition:

den tid som en order efter avslutad operation måste vänta på att bli förflyttad till efterföljande operations produktionsgrupp eller till inlagring

anmärkning:

Den utgör en del av ledtiden. Enligt lean production filosofin betraktas väntetider som slöseri.

engelsk term (rek.): waiting time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004